पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भूतल, मूनलाइट बिल्डिंग
158, महर्षि कर्व रोड,
चर्च गेट, मुंबई-400 020
दूरभाष सं. 91-22-22882440