1. एलसीआर प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष प्रथम तिमाही अर्धवार्षिकी एवं छह माह नौ माह एवं तीसरी तिमाही चौथी तिमाही
2021-22 एलसीआर प्रकटीकरण (288 KB)      
2020-21   एलसीआर प्रकटीकरण (154 KB)   एलसीआर प्रकटीकरण(322 KB)

 

2. लिक्विडिटी प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष प्रथम तिमाही अर्धवार्षिकी एवं छह माह नौ माह एवं तीसरी तिमाही चौथी तिमाही
2020-21       लिक्विडिटी जोखिम पर प्रकटन (183 KB)