निवेशक प्रस्तुति
निवेशक प्रस्तुति - प्रदर्शन हाइलाइट्स
वर्ष प्रथम तिमाही अर्धवार्षिकी एवं दूसरी तिमाही नौ माह एवं तीसरी तिमाही तिमाही 4 वित्तीय वर्ष
2020-21 (3 MB)
(3.03 MB)
(3 MB)
(3.28 MB)

(3.42 MB)
 
2019-20 (1 MB)
(1.09 MB)
(1 MB)
(1.03 MB)
(1 MB)
(1230 KB)
(1 MB)
(1134 KB)
2018-19 (1 MB)
(1 MB)
(1005 KB)
(1 MB)
(996 KB)
(1996 KB)
(1 MB)
(1.30 MB)
2017-18 (1 MB)
(1 MB)
(1 MB)
(1 MB)
(917 KB)
(1 MB)
(2 MB)
(2 MB)
2016-17 (991 KB)
(991 KB)
(1 MB)
(1 MB)
(1 MB)
(1 MB)
(481 KB)

(केवल अपडेटेड –स्लाइड 9) (481 KB)
(1 MB)
(1 MB)
2015-16 (733 KB)
(733 KB)
(982 KB)
(982 KB)
(1 MB)
(1 MB)
 
2014-15 (777 KB)
(777 KB)
(623 KB)
(623 KB)
(792 KB)
(792 KB)
(949 KB)
(949 KB)
2013-14 (728 KB)
(728 KB)
(741 KB)
(741 KB)
(627 KB)
(627 KB)
(850 KB)
(850 KB)
2012-13 (1 MB)
(1 MB)
  (1 MB)
(1 MB)
(664 KB)
(664 KB)
2011-12 (732 KB)
(732 KB)
(957 KB)
(957 KB)
  (1 MB)
(1 MB)
2010-11 (352 KB)
(352 KB)
(595 KB)
(595 KB)
(361 KB)
(361 KB)
 
2009-10 (346 KB)
(346 KB)
(585 KB)
(585 KB)
(351 KB)
(351 KB)
(662 KB)
(662 KB)
2008-09 (157 KB)
(157 KB)
(152 KB)
(152 KB)
(154 KB)
(154 KB)
(703 KB)
(703 KB)
2007-08 (331 KB)
(331 KB)
(408 KB)
(408 KB)
(258 KB)
(258 KB)
(601 KB)
(601 KB)